Wybierz region

Wybierz miasto

  Wystawa "Najstarsze osadnictwo w dolinie Skawy"

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa/1, +48 33 874 26 05

  Od 21.11.2016 do 31.12.2018

  • Brak informacji o cenie

  Wystawa historyczno-archeologiczna.
  Wystawa stanowi przegląd najnowszych odkryć archeologicznych, dokonanych w zlewni zbiornika retencyjnego w Świnnej Porębie na przestrzeni 13 ostatnich lat. Zabytki, ktore wowczas pozyskano, na wniosek Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, decyzją Małopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, zostały przekazane suskiemu muzeum, ktore w ramach wspołpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego pod opieką naukową prof. dr hab. Pawła Valde-Nowaka, przygotowało pierwszą stałą ekspozycję archeologiczną w Małopolsce Zachodniej, prezentującą wyniki wieloletnich badań archeologicznych i historycznych, ukazujących szeroką skalę bytowania człowieka w dolinie gornej i środkowej Skawy. Odkryto tam ślady osadnictwa prehistorycznego oraz średniowiecznego. Rozpoznano m.in.: ślady kultury świderskiej ze schyłkowego paleolitu i uchwycono stosunkowo rzadkie materiały mezolityczne i neolityczne o cechach kultur pucharow lejkowatych i kultury badeńskiej, zespoły ceramiczne dwoch rożnych wariantow kultury mierzanowickiej, a także ślady kolonizacji młodszych kultur z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza oraz wpływow rzymskich i średniowiecza.
  Przeświadczenie o surowych warunkach klimatycznych, podobnie jak zwracanie uwagi na brak urodzajnych gleb, skłaniało dotąd historykow oraz archeologow do wykluczania na tym terenie osadnictwa sięgającego okresu paleolitu i neolitu. Bardzo długo utrzymywał się rownież pogląd o nieprzebytej puszczy karpackiej, w ktorej człowiek osiedlił się dopiero w średniowieczu. Do czasu podjęcia badań związanych z budową zbiornika, ślady wcześniejszego osadnictwa w dolinie rzeki Skawy były niemal nieznane. Tymczasem okazuje się, że wysokie skarpy i cyple nad Skawą były atrakcyjnym miejscem dla założenia obozowiska myśliwskiego już w starszej epoce kamienia, czyli w okresie paleolitu. Stanowiły one doskonałe punkty obserwacyjne, pozwalające na śledzenie stad zwierząt. Posiadały rownież naturalne walory obronne. Rezultaty dokonanych tam odkryć ukazują rownież w nowym świetle problem wykrywalności stanowisk w gorskiej części Polskich Karpat, a także precyzują intensywność oraz formy osadnictwa pradziejowego w tej części Beskidow Zachodnich.
  Obraz zjawisk kulturowych, obejmujących pradzieje dorzecza mikroregionu gornej i środkowej Skawy, został ukazany na wystawie w kontekście ogolnych przemian zachodzących na terenie Europy, Polski i Małopolski. Konstrukcja narracji wystawy, realizowana w oparciu o kanwę kalendarza zdarzeń, ujmuje w sposob interaktywny, za pomocą dostępnych technologii, prezentację kultur archeologicznych wraz z charakterystycznymi dla nich typami gospodarki. Na kanwie chronologii absolutnej, od plejstocenu do wczesnego średniowiecza, na szklanych podświetlanych wielkoformatowych dioramach oraz stołach interaktywnych, zostały przedstawione: klimat, roślinność i świat zwierzęcy, epoki i ważniejsze kultury archeologiczne, technologie (postęp, surowce, rzemiosło, gospodarka), wierzenia (rytuał pogrzebowy), a także sztuka, stanowiące tło do prezentowanych artefaktow pozyskanych w ramach prac wykopaliskowych w zlewni zbiornika, tj. narzędzi, broni, przykładow ceramiki oraz niezwykle cennego skarbu ozdob z brązu, odkrytego w Zagorzu w 2012 roku. Ich uzupełnieniem są zabytki wypożyczone z Muzeum Archeologicznego w Krakowie.

  Imprezy i Wydarzenia pochodzą z bazy danych Coigdzie.pl Sp. z o.o.

  Zgłoś wydarzenie do moderacji

  Ilość znaków do wykorzystania: 140

  Komentarze (0)

  Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w Polityce Prywatności. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

  Zaloguj się / Zarejestruj się!

  Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!

  Pamiętasz, jak się mieszkało w PRL-u? [QUIZ]